ANDERSCHOU kommunikation & HRD
KOMMUNIKATION
Vi arbejder med både intern og ekstern kommunikation.

Intern kommunikation i virksomheden har stor betydning for medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, samarbejde og dermed produktiviteten.
Derfor sætter vi fokus på de menneskelige kompetencer, der gør den enkelte i stand til, at omsætte sin faglige viden i kompetent praksis.

Ekstern kommunikation handler om virksomhedens dialog med omverdenen.
Her kan vi hjælpe virksomheden til at formidle sine budskaber og værdier effektivt og troværdigt. Vi har stopr erfarimng med videoproduktion, men færdes også fortroligt på øvrige medier.

Mødeledelse og faciliteringMØDELEDELSE
Dagligdagen er fyldt med ineffektive møder, der både kan være direkte tidsspilde eller ofte langsommelige og omkostningstunge. Som ekstern mødeleder og ordstyrer kan jeg planlægge og gennemføre jeres møder hurtig og mere effektivt. Deltagerne samles hurtigere om sagens kerne, og samtidigt er mødet mere objektivt, fordi den eksterne mødeleder kun har fokus på denne dagsorden, ikke alle mulige andre ting.

Udover rollen som ordstyrer eller facilitator, kan mødelederen varetage en del praktiske opgaver i selve planlægningen og afviklingen af mødet, samt ikke mindst at få samlet op på de gode resultater til videre bearbejdning.

REKRUTTERING, HEADHUNTING & OUTPLACEMENTHR
Vi tilbyder rekruttering, hvor vi effektivt og økonomisk finder de gode medarbejdere. Sammen med vores partnere skaber vi effektive HR løsninger til udvikling af den enkelte medarbejder, teams eller hele organisationen. Vi kan give inspiration til dit HR arbejde og konkrete løsninger på f.eks. stress.