Intro

Bedre kommunikation i virksomheden har stor betydning for medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, samarbejde og dermed større produktivitet og vækst.

Derfor skal der sættes fokus på de menneskelige kompetencer, der gør den enkelte i stand til, at omsætte sin faglige viden i kompetent praksis.

Det gøres ved at optimere det enkelte menneskes mulighed for, at give og modtage oplysninger, viden og gode råd, med andre ord at kommunikere effektivt.

Ved at kende sine egne styrker og svagheder kan man tilpasse sig og effektivisere sin kommunikation og adfærd. Ved at kende sine medarbejderes styrker og svagheder, kan man tilpasse sig og effektivisere sin kommunikation. Der er derfor god fornuft i, at skabe denne indsigt, både for individet og for virksomheden.

Her kan jeg hjælpe, både ved rekruttering af nye medarbejdere og ved udvikling indenfor HR. Som fremmed i en virksomhed ser man tingene anderledes, og kan spørge ind til kernen. Den viden der afdækkes kan anvendes til forbedringer, så arbejdsgange bliver bedre, fejl opdages i tide eller slet ikke opstår. Medarbejderen finder sin ægte motivation og vil derfor ydre bedre.